اینجانب عبدا... شمیرانی فرزند حاج علی اکبر(رضوان ا... تعالی علیه) گواهی می دهم بروحدانیت خداوند واین که هیچ کس جز او  قابل پرستش نیست ،گواهی می دهم که محمد(ص) بنده وفرستاده اوست وعلی (ع) ولی برحق خداست وهم چنین اقرارمی نمایم به نبوّت جمیع انبیاء وعصمت ائمه معصومین اثنی عشرو حضرت فاطمه الزهرا (صلوات ا... علیهم اجمعین)وصیت خویش را آغاز می نمایم درحالی که به ما سفارش شده طبق فرمایشات پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) که فرمودند : سزاوارنیست برای فرد مسلمان که شبی راسحرکند ، مگر این که وصیت او زیرسرش نباشد.
روی سخنم باعزیزانی است که وصیت اینجانب به سمعشان می رسد . عزیزانم این بنده حقیر، ابتدا خود سپس خانواده و شما گرامیان را دعوت می کنم به سمت تقوی وپرهیزکاری چراکه حضرت علی (ع) مارابه تقوای الهی و نظم درکارها سفارش فرمودند.همچنین شما خواهران وبانوان گرامی با تبعیت ازنمونه و الگوی بانوی دوجهان ،اسوه تقوا و طهارت ،حضرت فاطمه الزهرا(س) و با حفظ حجاب واقعی وکامل اسلامی حافظ و پاسدارصیانت و رسالت خود بوده و نسبت به حفظ ارزش های خویش قدم بردارید . امید است خداوند کریم به جمله بانوان عفیفه ومومنه عالم تشیع ، اسلام راستین ، خیرو برکت در دو عالم  عطاء فرماید . انشاءا...
وخدای راسپاسگزارم که فرزندانم با درایت خاص خود تحت تاثیرافکارو عقاید مسموم شرق وغرب قرارنگرفته ودست رَدبرتمامی عقاید نفرت بارآنان وحتی تابعین و مقلدین آن غرب زدگان زده و فرمایشات خدا ، قرآن ، پیامبر(ص) وائمه معصومین (ع)که همان اهدناصراط المستقیم است،برگزیدند.
واما خیریه حضرت اشرف الانبیاء(ص) :


چیزی که عیان است                   چه حاجت به بیان است

شاکرخداوند عزوجل هستم که برمن وفرزندم آقا رضا منت نهاد که بتوانیم بنای اولیه خیریه را نهاده و با مدد بی دریغ حضرت دوست و فرستاده برحقش حضرت محمد رسول ا...(ص)  این خیریه را به سمت اهداف متعالی پیش ببریم و امیدوارم خیریه به سمت قله های بلندتری سوق یابد . فرزندبرومندم آقا رضا  ! برخود ببال و به خود افتخارکن که خداوندکریم تو را هم منت نهاده تاسلسله جنبان این حرکت و خیل خروشان یاری بینوایان این جامعه دلسوخته باشی که این خود توفیق است.میدانم که آنرادرک می کنی وبدان عشق می ورزی و از تو می خواهم که با همت وتوان همیشگی ات سعی کنی، که چراغ خیریه روز به روز روشن و روشن تر شود ،چرا که خدمت به خلق توفیق است و بنا به  فرموده  امام حسین (ع) : نیاز مردم به شما از  نعماتالهی است ، قدرآن را بدانید واز این نعمتها روی گردان نشوید.فرزندم ، همچون همیشه درراه خدمت به محرومین کم توان جامعه قدم بردار و در راه بدست آوردن توفیقات الهی مر ا نیزشریک کن و به یادداشته باش، چرا که همیشه به دعای خیرشما محتاجم ، فراموش مکن که شعار همیشگی من حقیر این بود که خشنودی بنده خدا ، خشنودی خداوند است . امیدوارم که این خیریه به امید خدا به نسل های بعد انتقال یابد وهمچنان تا زمان ظهور یگانه منجی عالم بشریت مهدی صاحب الزمان (روحی ارواحناءفداه )به رسالت خود ادامه دهد.
و ازدیگراهدافم این بود که بتوانم درزمان حیاتم ثلث اموالم را درراه مسکن سازی ، مسجد سازی ، کمک به خیریه و ساخت درمانگاه و مدرسه خصوصاً درمناطق محروم و برای اقشار ضعیف محروم و با ایمان جامعه اهداء نمایم ،که امید است این اهداف با تشخیص آقا رضا به عنوان وصی اینجانب صورت پذیرد که باشد باقیات وصالحاتی برای این حقیر نیز برجای بماند . انشاءا...
وصیتم را با گفتاری دلنشین از مولا علی ( ع) به پایان می رسانم که فرمود:
بهترین یادگار برای پدرو مادر ،فرزند نیک به یادگارگذاردن است.امیدوارم که تمامی عزیزان وفرزندانم مشمول رحمت حق وفرمایش حضرت علی (ع) قرارگرفته باشند . عزیزان به یاد داشته باشید در روز قیامت بهترین ارمغان و ره توشه و تنها چیزی که خریدار دارد یک کلمه چهارحرفی بیش نیست و آن تقوا می باشد و خود خدا مشتری و خریداراین گوهرهنرمندانه است.سائل و نیازمند درگاه حق ، حاجتمند شفاعت انبیاء ، معصومین واولیاء ، خواستار و طالب مغفرت و دعای  شما ، الحقیر عبداله شمیرانی .

ارسال شده 8 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید