ساخت و واگذاری مدرسه 6 کلاسه زنده یاد ایثارگر آقاهادی روستای گودو شهرستان میناب استان هرمزگان


روند ساخت و آیین افتتاح مدرسه 6 کلاسه زنده یاد ایثاگر آقاهادی روستای گودو شهرستان میناب استان هرمزگان-آبان ماه 1399