ساخت دبستان حضرت رقیه (س) الویرآباد قم، توسط خیرین خیریه اشرف الانبیاء (ص)


ساخت دبستان حضرت رقیه (س) الویرآباد قم، توسط خیرین گرانمایه خیریه اشرف الانبیاء (ص)