مشارکت در ساخت مسکن ایتام روستایی


توضیحات ما

*اینفوگرافی خدمت ساخت مسکن ایتام روستایی*

اینفوگرافی ساخت مسکن

موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) ، درکنار حمایت های ویژه ایتام و توانمند سازی مادران سرپرست خانوار استان تهران، اولین موسسه خیریه تخصصی در حوزه ساخت مسکن (ویژه ایتام خاص روستایی در مناطق محروم و یا کم برخوردار کشور) می باشد که با عنایت خداوند متعال ، کمک های بی دریغ خَیّرین مسکن ساز و مشارکت دیگر سازمان های موظف حمایتی، از سال 1389 به توفیق ساخت و تحویل واحدهای مسکن روستایی برای این عزیزان نائل گردیده و همواره با امید به همیاری شما متعهد به مشارکت در ساخت تعدادی واحد مسکن روستایی جدید شده و این خدمت ماندگار همچنان ادامه دارد ... 

* ساخته شده : 1007 واحد *
* در حال ساخت : 114 واحد *

 

* تصویر خانه های ناایمن ایتام روستایی قبل از ساخت *

*تصویر خانه های ساخته شده  *