غیر فعال سازی پیش نمایش

اطعام عید غدیر


توضیحات ما

اطعام عید غدیر ویژه ایتام و محرومین

امام صادق (ع) :

 غذا دادن به یک مومن در روز عید غدیر ثواب اطعام یک میلیون پیامبر و یک میلیون شهید و یک میلیون فرد صالح در حرم خداوند را دارد.

(بحار ج6 ص 303)