کرونا تنها یک بیماری با ابعاد سلامتی نیست، ابعاد اقتصادی و اجتماعی این بیماری شاید بیش از ابعاد سلامتی آن بر جوامع و همچنین روان جامعه ما تأثیرگذار باشد. در این میان برخی اقشار و گروه‌ها بیش

ادامه مطلب...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است، یادآور شد که با وجود افزایش تو

ادامه مطلب...