هدایای غیر نقدی

نحوه همیاری

خیریه اشرف الانبیاء (ص) آماده دریافت هدایای غیر نقدی نیکوکاران عزیز می باشد.