طبق سنوات گذشته ، موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) در آستانه سال نو ،عیدانه خانواده های تحت حمایت خود را به همراه مستمری بهمن ماه واریز و هبه کارت فروشگاه های زنجیره ای کلیه خانواده های تحت حمای

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) از تاریخ 98/08/20 تا 98/11/05 ، 23 تُن آرد سفید از محل کفارات غیر عمد نیکوکاران به ارزش 250،000،000 ریال در روستاهای محروم استان هرمزگان توزیع نمود .

ادامه مطلب...

به مناسبت سالروز شهادت صديقه كبرى، حضرت فاطمه زهرا(س) موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) هبه کارت (کارت الکترونیک ارزاق فروشگاهی) خانواده های تحت حمایت خود را شارژ اعتبار نمود .

ادامه مطلب...

به منظور همدلی با خانواده های ایتام و نیازمند در شب زیبا و باستانی یلدا ، خیریه اشرف الانبیاء (ص) هبه کارت (کارت الکترونیک ارزاق فروشگاهی) خانواده های تحت حمایت خود را شارژ اعتبار نمود .

ادامه مطلب...

در فاز پنجم خدمات توانمندسازی روستایی ، مورخ 98/08/22 خیریه اشرف الانبیاء (ص) طبق توافق نامه با کمیته امداد امام خمینی استان هرمزگان ، ساخت 120 واحد مسکن ویژه ایتام روستاهای محروم استان هرمزگ

ادامه مطلب...