از آنجا که مهمترین نیاز بشر بعد از خوراک ، نیاز به مسکن می باشد ، خیریه اشرف الانبیاء (ص) برآن شد که گامی در جهت توانمند سازی ایتام و محرومین در حوزه مسکن بردارد

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) برای خانواده های ایتام و نیازمند تحت حمایت خود مستمری ماهانه در نظر گرفته است که هر ماه بر اساس تعداد افراد تحت تکفل آنها به حساب تعریف شده در خیریه واریز می گردد .

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) جهت بالابردن سطح مهارت و سواد خانواده ها ، واحدی به نام آموزش دایر نموده است که در این واحد کلاس های مختلف سوادآموزی ، کامپیوتر ، خیاطی و ... برگزار می گردد

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) به نوعروسان ایتام و نیازمند تحت حمایت جهت شروع زندگی ، کمک هزینه خرید جهیزیه اعطا می نماید.

ادامه مطلب...