موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص) از سال 1378 در زمینه حمایت از ایتام و بانوان سرپرست خانوار فعالیت می نماید . مدیریت و کارکنان این موسسه به منظور حرکت در مسیر تعالی ، ارزش آفرینی در ارائه خدمات ب

ادامه مطلب...