خیریه اشرف الانبیاء (ص) طبق سنوات نذورات قربانی و عقیقه اهدایی نیکوکاران دریافت نموده و به صورت تازه در بسته بندی های کاملا بهداشتی توسط واحد مددکاری درب منازل خانواده های تحت حمایت توزیع می

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) در سال 1398 ، مبلغ 2 میلیارد ریال بابت ادامه روند ساخت مدرسه 6 کلاسه در روستای پاسفید بخش جغین شهرستان رودان با حمایت خیّر مدرسه ساز خیریه اشرف الانبیاء (ص)، سرکار حاج

ادامه مطلب...

موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) با عنایت پروردگار متعال و همیاری خیرین گرانمایه در سال 98 موفق به قربانی 230 راس گوسفند و توزیع  سه هزار و چهارصد کیلوگرم گوشت تازه گوسفند میان خانوار ایتام و مح

ادامه مطلب...

خیریه اشرف الانبیاء (ص) در سال 1398 ، مبلغ سه میلیارد ریال بابت مشارکت در تکمیل مدرسه 6 کلاسه در روستای گودو شهرستان میناب با حمایت خیرین مدرسه ساز خیریه اشرف الانبیاء (ص)، خانواده ایثارگر مر

ادامه مطلب...