روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی زلزله زدگان ورزقان - آذربایجان شرقی


روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی زلزله زدگان ورزقان - آذربایجان شرقی