روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی زلزله زدگان ورزقان - آذربایجان شرقی


روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی زلزله زدگان ورزقان - آذربایجان شرقی از مهر ماه 1389 الی شهریور 1392