خانه فرهنگی زنده یاد حاج عبدالله شمیرانی (مشهد مقدس)


اعزام خانواده های ایتام به مشهد مقدس