خانه فرهنگی زنده یاد حاج عبداله شمیرانی (مشهد مقدس)


اعزام خانواده های ایتام به مشهد مقدس