روند ساخت و آیین افتتاح 110 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی استان هرمزگان


ساخت و واگذاری 110 واحد مسکن ویژه ایتام روستاهای محروم استان هرمزگان - از اسفند ماه 94 الی دی ماه 96