روند ساخت و آیین افتتاح 14 واحد مسکونی ویژه ایتام روستایی زلزله زده استان کرمانشاه


روند ساخت و آیین افتتاح 14 واحد مسکونی ویژه ایتام روستایی زلزله زده استان کرمانشاه - اسفند ماه 1396 الی اسفند ماه 97