غیر فعال سازی پیش نمایش

هبه حسینی (ع) به نفع ایتام و محرومین


توضیحات ما

موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص) با توجه به شرایط موجود در جامعه نذورات نیکوکاران را با عنوان هبه حسینی (ع) به نفع ایتام و محرومین در ایام ماه محرم و صفر دریافت می نماید و کارت های  اعتباری فروشگاهی خانواده های تحت حمایت جهت خرید مطابق با سلیقه و نیاز خودشان را شارژ اعتبار می نماید.

 امسال را با "هبه حسینی (ع)" به نفع ایتام و محرومین در "عزای حسینی (ع)" سهیم باشیم