و به امید روزی که به زودی زود صحنه روزگار از وجود شیاطینی چون آمریکا و اسرائیل پاک گردد .

ادامه مطلب...

مدیرعامل موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص) در دیدار با حاج آقا عسگر اولادی درباره اهداف و چشم انداز و خدمات انجام شده و برنامه های موسسه در راستای توسعه توضیحاتی را ارائه نمودند

ادامه مطلب...