اسب سوارى اسب ، اسب دوانى و پرورش اسب در اسلام ، مورد توجه فراوان قرار گرفته است . در قرآن و احاديث اسب به صور مختلف و از جهات متعدد، بويژه از ديدگاه نظامى و رزمى مورد تمجيد و تقدير قرار گرفت

ادامه مطلب...

خير چنين نيست ، بلكه منظور روز ظهور و قيام قائم آل محمّد صلوات اللّه عليهم مى باشد؛ چون امام زمان (عجّ) را ظاهر گردد و قيام كند، وارد مسجد كوفه خواهد شد و شيطان در مقابل حضرت دو زانو مى نشيند

ادامه مطلب...