این واحد از اردیبهشت سال 1386 فعالیت خود را آغاز و دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای را در راستای ایجاد توان اشتغال برای سرپرست خانواده‌ها و فرزندانشان برگزار نموده است.

ادامه مطلب...