دریافتی(نقدی و غیرنقدی و غیره)

ردیف

شرح

مبلغ ریالی

1

کمک ماهانه،صدقات، خیرات، ایتام،تاج گل ، استند و...

59,772,228,160

2

نذورات قربانی ، عقیقه (نقدی و غیرنقدی)

7,137,454,100

3

فطریه عام و سادات

1,234,536,347

4

کفارات

493,341,200

5

اقلام غیرنقدی و بن و کارت هدیه

1,594,197,000

6

حامیان

1,026,500,000

7

از طریق سیستم های مجازی(کلیه سرفصل ها)

11,439,724,931

8

موسسین ، هیئت امنا و دیگر درآمدها

6,641,321,861

 

جمع کل:

89,339,303,599

 

میانگین تعداد خانواده های تحت حمایت، موردی و توانمند شده (استان تهران) 

ردیف

علت تحت پوشش

تعداد خانواده

1

ایتام

127

2

بی سرپرست و طلاق

89

3

کهولت سن (سالمند)

31

4

از کارافتادگی

17

5

فرزند بیمار ، معلولیت و بیماریهای خاص

36

6

کمبود درآمد و همسر زندانی

9

7

بدسرپرست و همسر متواری

14

 

تعداد کل خانوار :

323

 

 

تعداد کل نفرات تحت حمایت  :                                                           721

ایتام تحت حمایت :                                                                              183

دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت :                                        175

تعداد خانوار توانمند شده :                                                                  7

تعداد خانوار جایگزین                                                                            35

تعداد خانوار موردی :                                                                           116

 

تعداد ایتام بهره مند شده از خدمت مسکن فرا استانی

استان

تعداد واحد

نفرات بهره مند شده

ایتام بهره مند شده

استان هرمزگان

122

423

297

 

** جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به اینفوگرافی مرتبط با هر خدمت مراجعه گردد **

ارسال شده 1 هفته پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید