درود بر انسان‌های خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا می‌نگارندتا آنجا که یاد و خاطرش همواره در دلها می‌ماند.

آنهایی که مهربانی را گسترده می‌خواهند و انسانیت را ستایش می‌کنند؛ و هیچکس همچون آنان سرود زیبای یاری رساندن بر قله‌های رفیع عشق رابی هیچ ادعا و بی‌هیچ چشم داشتی فریاد نمی‌کند.

یازده سال است که دلتنگی‌های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می‌کنیم و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی‌آید و دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمی‌بینیم ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره‌اش در یاد ماست.

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و سالگرد درگذشتش را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

نام و یادشان گرامی و راهشان جاودان.......................

ارسال شده 4 ماه پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید