بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان نیک اندیش سلام

قریب  سه دهه است که به برکت مجاورت  با انسانهای دلسوخته و آبرومند ، خدا را جستجو می کنیم.

سپاس از نیکوکاران و همکاران گرانمایه که توانستیم خانه امیدی برپا کنیم و با وجود تمام موانع امیدوارانه به پیش رویم .

مسلماً پیروزیم چون، هدف نزدیک شدن به پروردگار است البته با جلب دعای خالصانه این فرشتگان به ظاهر محروم . ان شاء ا....

باورهای نادرست جامعه ، یاری رساندن به محرومین و ریشه های ایجاد فقر ، به سیاستها و رفتارهایی منجر شده که کمکی به ریشه کنی فقر نکرده است.

دامهای فقر سیال ومزمن با روشهای  مستهلک فقر زدایی ارتباط مستقیم دارد.

اگر فقر ریشه کن نمی شود، شاید مشکل ما هستیم نه فقیر.

ما هستیم که باید عوض شویم.

اگر تنها می توانستم دنیا را مشابه آنچه که مردم  فقیر تصور می کنند ، بسازیم - جایی که سخت کوشی ارزش دارد ،برابری فرصت وجود دارد، کاهش فقر عظیمی را در زمان خویش شاهد بودیم.

درک غلط از توانمندسازی خود یک عامل فقر است.

کلید کاهش فقر ابتکار عمل در  ایجاد فرصت رشد برای فقیر است.

با توکل به پروردگار و مدد ائمه معصومین (ع) ،پر تلاش و باکوشش مضاعف به پیش می رویم.

تا خدمتی باشد برای التیام رنج رهبرمان و مقدمه ای برای ظهور ولی مستضعفان و در نهایت رسیدن به خدا....

ان شاءا... تعالی

والعاقبه للمتقین

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رضا شمیرانی

ارسال شده 2 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید