موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص)در تاریخ 30 مرداد 1380 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با شماره ثبت 13157 با تابعیت ایران و محدوده فعالیت شهر تهران فعالیت خود را به ثبت رسانیده است.

ادامه مطلب...