هوالحی

این روزها چه اشک هایی که از سر نداری و رنج بر زمین آرزو ریخته می شود و چه دل های نازکی که از سر اضطرار و ناراحتی شکسته می گردد.

و شما چه زیبا گفتی:

خشنودی بنده خدا، خشنودی خداست

آفریننده مهر، آن زمان که انسان را سرشت محبت را در قلبش نوشت و این سخن ماندگارت قدم هایمان را استوار نگاه می دارد تا لبخندی برلب کودکی یتیم و مادری تنها بنشانیم.

یادت گرامی ای پدر...

 

ارسال شده 3 روز پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد