ردیف

شرح

مبلغ ریالی

1

صدقات ، خیرات ، ایتام ، تابلو ، تاج گل مصنوعی و ...

31،232،319،149

2

کمک ماهانه

10،138،246،000

3

نذورات قربانی ، عقیقه (نقدی و غیرنقدی)

2،155،855،722

4

فطریه عام و سادات

475،003،450

5

کفاره غیر عمد

361،548،200

6

اقلام غیرنقدی و بن و کارت هدیه

582،982،500

7

حامیان

626،800،000

8

از طریق سیستم های IT

7،786،877،332

9

موسسین ، هیئت امنا و دیگر درآمدها

11،205،732،762

جمع کل:

64،565،365،115

 

 

تعداد ایتام بهره مند شده از خدمت مسکن فرا استانی (سایه رضوان)

ردیف

علت تحت پوشش

بهره مند شده

1

استان هرمزگان

255

2

استان خوزستان

256

3

استان کرمانشاه

33

تعداد کل بهره مند شده (فرااستانی) :

544

 

 

میانگین تعداد خانواده های تحت پوشش ، موردی و توانمند شده  (استان تهران)

ردیف

علت تحت پوشش

تعداد خانواده

1

ایتام

137

2

بی سرپرست و طلاق

85

3

کهولت سن (سالمند)

46

4

از کارافتادگی

26

5

فرزند بیمار ، معلولیت و بیماریهای خاص

46

6

کمبود درآمد و همسر زندانی

15

7

بدسرپرست و همسر متواری

19

تعداد کل خانوار :

374

 

 

 

(فقط استان تهران)

تعداد کل نفرات تحت حمایت  :                               975

ایتام تحت حمایت :                                                            221

دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت :                                 217

تعداد خانوار توانمند شده :                                              32

تعداد خانوار جایگزین                                                    53

تعداد خانوار موردی :                                                   148

 

ارسال شده 2 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد