ردیف

شرح

مبلغ ریالی

1

صدقات ، خیرات ، ایتام ، تابلو ، تاج گل مصنوعی و ...

34،724،491،700

2

کمک ماهانه

8،716،986،950

3

نذورات قربانی ، عقیقه (نقدی و غیرنقدی)

2،114،184،711

4

فطریه عام و سادات

388،814،000

5

کفاره غیر عمد

333،528،900

6

اقلام غیرنقدی و بن و کارت هدیه

585،124،000

7

حامیان

683،100،000

8

از طریق سیستم های IT

6،023،260،059

9

موسسین ، هیئت امنا و دیگر درآمدها

3،848،633،388

جمع کل:

57،418،123،708

 

 

میانگین تعداد خانواده های تحت پوشش ، موردی و توانمند شده  (استان تهران)

ردیف

علت تحت پوشش

تعداد خانواده

1

ایتام

134

2

بی سرپرست و طلاق

91

3

کهولت سن (سالمند)

62

4

از کارافتادگی

29

5

فرزند بیمار ، معلولیت و بیماریهای خاص

43

6

کمبود درآمد و همسر زندانی

17

7

بدسرپرست و همسر متواری

21

تعداد کل خانوار :

397

 

 

تعداد کل نفرات تحت حمایت  :                                    1152

ایتام تحت حمایت :                                                                 243

دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت :                                        257

تعداد خانوار توانمند شده :                                                              46

تعداد خانوار جایگزین                                                                    65

تعداد خانوار موردی :                                                                   132

 

ارسال شده 2 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد