ردیف

شرح

مبلغ ریالی

1

صدقات ، خیرات ، ایتام ، تابلو ، تاج گل مصنوعی و ...

31،767،146،170

2

کمک ماهانه

8،417،520،350

3

نذورات قربانی ، عقیقه (نقدی و غیرنقدی)

2،814،393،850

4

فطریه عام و سادات

483،966،500

5

کفاره غیر عمد

296،140،600

6

اقلام غیرنقدی و بن و کارت هدیه

361،813،000

7

حامیان

692،550،000

8

از طریق سیستم های IT

6،017،062،226

9

هیئت امناء و موسسان خیریه

450،000،000

10

دیگر درآمدها

694،489،439

جمع کل:

51،995،082،135

 

 

میانگین تعداد خانواده های تحت پوشش ، موردی و توانمند شده  (استان تهران)

ردیف

علت تحت پوشش

تعداد خانواده

1

ایتام

138

2

بی سرپرست و طلاق

87

3

کهولت سن (سالمند)

64

4

از کارافتادگی

31

5

فرزند بیمار ، معلولیت و بیماریهای خاص

47

6

کمبود درآمد و همسر زندانی

19

7

بدسرپرست و همسر متواری

8

تعداد کل خانوار :

394

 

 

تعداد کل نفرات تحت حمایت  :                                                1124

ایتام تحت حمایت :                                                                                     274

دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت :                                                           237

تعداد خانوار توانمند شده :                                                                               52

تعداد خانوار جایگزین                                                                                     76

تعداد خانوار موردی :                                                                                  143

 

ارسال شده 2 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد