در سالهای اخیر دلایلی چون افزایش نظام سلطه گر سرمایه داری وتسلط ثروتمندان، ضعف مدیریت اقتصادی و شیوع فساد در آن، تحمیل جنگ های نابرابر، غارت منابع اقتصادی، سطح پایین تعلیم و تربیت و دیگر عوامل داخلی و خارجی به گسترش فقر در جوامع بشری دامن زده اند. امروزه شاهد گسترش فقر وافزایش آمار گرسنگان و افراد بی خانمان در جهان هستیم . با افزایش آمارهای تکان دهنده موسسات خیریه در صدد نودوستی و کمک به افراد آسیب دیده برآمده اند که با جمع آوری کمک های مردمی از جمله صدقات و دیگر حمایت های نقدی و غیرنقدی تا حدودی توانسته اند برخی نیازهای این اقشار را براورده کنند .

فقر، بحران حل نشدنی جهان امروز 

بیان مفهوم دقیق فقر و اندازهگیری آن کار آسانی نیست. توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این

دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. اما علم اقتصاد سعی کرده تا جای ممکن و با یک تقریب مناسب این موضوع را تعریف و اندازهگیری کند. مفهوم فقر در میزان دسترسی افراد به منابع مورد نیاز جهت برآوردن نیازهایشان نهفته است .

فقر به دو گونه تقسیم می شود : فقر نسبی و فقر مطلق

فقر نسبی مفهوم عامیانه تر فقر می باشد؛ این دسته افراد توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود را دارند اما نسبت به سایر افراد توانایی تامین سایر نیازهای خود را به دلیل محدودیت مالی ندارد .

فقر مطلق عدم توانایی تامین نیازهای اولیه انسان در پایینترین سطح ممکن از جمله نیاز به خوراک، پوشاک، آب و سرپناهی برای زندگی است. اگر کسی از این منابع محروم شود فقیر مطلق نامیده میشود .

عوامل فقر عبارتند ازعامل حقیقی، عوامل مصنوعی و عوامل طبیعی

_ عامل حقیقی فقر را در کشورهای مختلف، کمبود منابع و امکانات اقتصادی این کشور ها به تناسب نفوس آنها،

میدانند. البته نقش این عامل به تدریج تضعیف میگردد؛ زیرابا تسلط تدریجی انسان بر طبیعت و منابع طبیعی،

جوامع بشری قادر گردیده اند منابع و امکانات موجود اقتصادی خویش را کشف کنند و از آن ها استفاده بهینه تر نمایند .

عوامل مصنوعی فقر در کشور ها را، می توان به عوامل داخلی و عوامل خارجی تفکیک نمود :

_ عوامل داخلی شامل عدم فعالیت متوازن اقتصادی، ضعف مدیریت اقتصادی وشیوع فساد درآن ،سطح پایین

تعلیم وتربیت ،عدم توانایی استفاده از تکنولوژی پیشرفته و کامپیوتر، فقدان نهاد های پیشرفته اجتماعی، وجود

تبعیض های نژادی وجنسی، و قوع جنگ های داخلی وتسلط نظامهای دکتاتوری می باشند .

عوامل خارجی شامل مداخلات غیر مشروع استعماری میگردد که توسط کشورهای ثروتمند جهت اختلال نظم

اقتصادی کشورهای فقیر، به غرض بدست آوردن سود هرچه بیشتر و غارت منابع اقتصادی آنان، صورت میگیرد. باید گفت که کشورهای پیشرفته سرمایه داری در ضمن آنکه دیروز با عملکرد خشن استعماری به غارت مستعمرات خویش پرداختند، با بیرون رفتن خویش از مراکزاستعمار زده، هم چنان کانون های تشنج مداوم را در این مناطق ایجاد نمودند؛ تحمیل جنگ های نابرابر علیه کشور های مظلوم نیز در سال های اخیر از جمله مواردیست که به گسترش فقر در این کشور ها دامن زده است .

عوامل طبیعی فقر مانند وقوع زلزله ها، سرازیر شدن سیلاب ها، فوران آتشفشان های ویرانگر، شیوع امراض و

... می باشد .

آمار و ارقام

به گزارش تراز، براساس بررسیهای اخیرآکسفام، 58 درصد ثروتمندترین افراد جهان توانستهاند ثروتی برابر با

دارایی 85 درصد از جمعیت فقیر جهان را به دست بیاورند. ثابتشدهاست که یک درصد از ثروتمندان جهان در مجموع ثروتی برابر با 115 هزار میلیارد دلار در اختیار دارند که این مقدار 58 برابر از دارایی 85 درصد مردم

سطح پایین دنیاست. حداقل 55 درصد از مردم جهان با دارایی کمتر از 15 دلار در روز زندگی میکنند .

در کشور ایران نیز در یک سال اخیر فقر مطلق از 1۱ درصد به 85 درصد افزایش یافته است و نرخ خط فقر به

نزدیک 5 میلیون تومان رسیده است .

یکی از راه های دوری از فقر و تنگدستی از دیدگاه اسلام و ائمه علیهم السلام صدقه دادن است.

- از امام باقر )ع( نقل شده است که میفرمایند : »نیکی و صدقه فقر را دور میکند…»

- هم چنین فرموده اند : «صدقه هفتاد بلا را از انسان دور میکند و نیز مرگ سوء را از انسان دور مینماید؛ چرا که صاحب صدقه هرگز با مرگ سوء از دنیا نمیرود «

- در روایتی از امیر المومنین حضرت علی علیه السلام آمده است : «هرگاه تهی دست شدید، با صدقه دادن با خدا تجارت کنید.» این روایت عجیب است زیرا از انسان فقیر می خواهد که صدقه بدهد. حتما گشایشی در صدقه دادن است که خداوند می خواهد فقیران نیز از چنین گشایش بزرگی بی نصیب نمانند .

- در حدیثی از معصومان )ع( آمده است : «بیمارانِ خود را به وسیله صدقه درمان کنید. «

- میخوانیم که مستحب است مریض با دست خود صدقه بدهد .

_ صدقه ای که صدقه دهنده برای رفع نیاز شخص مستمند می دهد قبل از اینکه به دست نیازمند برسد به دست خدا میرسد.

- حضرت امام سجاد )ع( هر زمان که صدقه می دادند دست خود را می بوسیدند و می فرمودند:  «صدقه

ابتدا به دست خدا و بعد به دست فقیر و مستمند می رسد. »

با تکیه بر همین موضوع مهم جمع آوری صدقه و دیگر حمایت های مردمی، موسسات خیریه در صدد کمک

رسانی و حمایت از اقشار آسیب دیده برامده اند.  موسسه خیریه قاصدک از جمله یکی از این موسسات است که با شعار حمایت از خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست نزدیک به دوسال است که به حمایتهای خود ادامه داده است. چنانچه می خواهید در این امر زیبا با ما همسفر شوید برای پرداخت صدقات و حمایت های خود با ما

در ارتباط باشید .

ارسال شده 4 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد