خدمات نقدی

رد

نوع هزینه

مبلغ به ریال

1

پرداخت مستمری

1.205.603.000

2

کمک هزینه درمان، زیارتی،تحصیلی و غیره

46.995.500

3

لوازم خانگی و جهیزیه

225.967.500

4

کمکهای موردی

82.350.000

 

 

 

خدمات غیرنقدی

5

گوشت

145.945.000

6

برنج،روغن و موادغذائی

180.462.600

7

افطار و اطعام

15.703.250

8

پوشاک

100.284.000

9

آموزش و بازتوانی مددجویان

196.363.100

 

 

 

 

متفرقه

 

10

هزینه پرسنل

1.169.460.550

11

هزینه جذب صدقات

956.243.000

12

سپرده گذاری

362.950.154

13

تجهیزات اداری و چاپی

175.243.600

14

هزینه آب،برق،تلفن و سوخت

36.450.000

15

هزینه اجاره ساختمان

36.000.000

16

هزینه تعمیرات ساختمان و اثاثیه

22.980.500

 

جمع کل

4.959.001.754

درآمد

4.959.001.754

 

ارسال شده 2 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد