سؤالات و پاسخهای دهمین دوره مسابقات کتابخوانی- رمضان 95

 

1-  چه مواردی موجب برتری و فضیلت افراد نسبت به یکدیگر می شود ؟ ایمان ، علم و عمل یا علم و آگاهی و عمل به آن (14ص)

2-  بهترین و بدترین مردم از نظر علم و آگاهی چه کسانی هستند؟ بهترین مردم کسی است که می داند و عمل می کند و بدترین مردم کسی است که می داند و عمل نمی کند (ص15)

3-  چه عاملی نقش زیادی در سلامت روح و روان انسان دارد و موجب تحول و تحرک در زندگی انسان می شود؟ تکالیف عملی خداوند (ص13)

4-  استفاده درست از علم و دانش چه چیزی را برای انسان به همراه دارد؟ انسان را به ملکوت می رساند (ص17)

5-  برای رسیدن به رضایت خدا و رضایت خود در زندگی باید چگونه زندگی کنیم؟ باید زندگی دنیایی همراه با زندگی آخرت باشد (ص25)

6-   چه عاملی باعث باز شدن درهای رحمت الهی و گشایش در زندگی انسان ها می شود؟ نیایش (ص18)

7-  دو نیروی متضاد که خداوند پس از خلقت در انسانها قرار داده است چیست؟ عقل و غریزه (ص20)

8-  تقویت ایمان به معنای کار و تلاش برای زندگی خوب و تحمل سختی های زندگی و سپردن امور به خدا می باشد. (ص32)

9-  افراد عاقل به چه چیزهایی اعتماد نمی کنند؟ به امور فانی و ازبین رفتنی (ص33)

10- سه گام مهم برای آنکه فرصت انجام کار خوب نصیب انسان شود چیست؟ خوب بودن- خوب زیستن و خیرخواهی برای دیگران (ص36)

11- با توجه به آیه 37 سوره سباء  چه چیز موجب تقرب به پیشگاه خداوند و سعادت انسانها می شود؟ ایمان و تلاش برای انجام کار خوب و شایسته (ص34)

12-  منافع واقعی انسان در چه چیزهایی است و چگونه امکانپذیر می شود؟ در سعادت و خوشبختی واقعی است و با عمل به قرآن امکانپذیر می شود (ص44)

13- غبطه خوردن نسبت به زندگی و داشته های دیگران چه پیامدی برای انسان به همراه دارد؟ نابودی و ازدست دادن شخصیت انسانی (ص48)

14- بر اساس قانون تحمل سه اصل که جایگاه مهمی در زندگی انسانها دارند کدامند؟ ایمان به خدا، ایمان به هدف و ایمان به موفقیت (ص56)

15- عامل اصلی خوشبختی و بدبختی انسانها در زندگی را نوع روابطشان  مشخص می کند. (ص 52)

16-  چه عاملی موجب رکود در زندگی انسان می شود و نتیجه این رکود چه چیزی می باشد؟ عدم استفاده درست از نعمتها موجب رکود شده و به بدبختی و فلاکت می انجامد (ص67)

17- اندیشیدن و استعانت از خداوند وسیله ایست برای دوری از سرگرمی هایی که نتیجه آن هلاکت انسان خواهد بود. (ص76)

18- بدترین بیماری های روحی و روانی که زندگی دنیا و آخرت انسانها را تباه می سازد کدامند؟ شک و تردید و وسواس (ص61)

19- هدف خداوند از خلقت انسانها که حیات طیبه نامیده می شود چیست؟ راهی برای رسیدن به حقانیت و انسانیت و موفقیت واقعی در پرتو تجلی خدایی (ص78)

20- اثرات بزرگ تقویت ایمان برای انسانها چیست؟ ثبات رفتاری و گفتاری و داشتن تعادل در زندگی (ص81)

21- علم دری از درهای بهشت است و با قدرت طلبی ، ریاست طلبی و زراندوزی سازگاری ندارد. (ص91)

22- قدرت انعطاف، استفاده درست از حواس ، فکر کردن و انتخاب بهترین روشها و ایده ها برای رسیدن به زندگی نشانه و نمایانگر چیشت؟ نشانه قدرت شخصیت و اعتمادبنفس قوی در انسان و نمایانگر قدرت تفکر و تدبر در اوست (ص85)

23- از نظر حکمت چه انسانهایی کوچک شمرده شده اند؟ کسانی که با علم به دنبال خواسته های کوچک دنیایی می زروند. (ص91)

24- چه کسانی در زندگی کارهای خود را به صورت صحیح انجام می دهند؟ کسانی که از خدا می ترسند و برای جلب رضایت او تلاش می کنند تا در مسیر خواسته های الهی قرار گیرند (ص97)

25- عامل اصلی بسیاری از مشکلات و پدیده های رنج آور زندگی انسان ها عدم تعادل می باشد. (ص115)

26- نشانه های تعادل رفتاری در امور دنیا و آخرت که موجب موفقیت می شود کدامند؟ انجام صحیح کارها ، صداقت و پاکی و دقت در امور ، طمع نداشتن به مال مردم ، توکل به خدا و عدم وابستگی به مادیات (ص104)

27- بهترین راهکار برای دوری از ناامیدی چیست؟ تقویت ایمان و داشتن اهداف انسانی و تمرین برای تقویت آنها (ص106)

28- خوشبخت ترین افراد در دنیا و آخرت چه کسانی هستند؟ آنان که ایمان دارند و به آنچه می دانند و میفهمند عمل می کنند (ص110)

29- پنج نتیجه ایمان در زندگی کدامند؟ شادی- سلامتی-طول عمر- آرامش – رضایت از زندگی (ص111)

30- ایمان در زندگی چه زمانی به اوج خود می رسد؟ انسان به خدا باور داشته باشد و هستی را محصول لطف و قدرت او بداند (ص111)

31- برای داشتن زندگی پاک و رسیدن به سعادت و خوشبختی با چه کسانی معاشرت کنیم؟کسانی که تلاش می کنند بفهمند و ببینند و تشخیص دهند و  عمل کنند تا رستگار شوند (ص118)

32- بر اساس آیات 16 الی 18 سوره بقره چه کسانی به حیواناتی تشبیه شده اند که گوش و چشم و زبان ندارند و سرنوشتشان چیست؟ کسانی که قدرت تشخیص خوب و بد را ندارند (منافقان) و سرنوشتشان گمراهی است (ص117)

33- آیات 1 تا 3 سوره فاتحه به کدام قوانین آسمانی برای موفقیت اشاره دارد ؟ قانون فعالیت و قانون قدردانی (ص143 و 145)

34- انجام کار خوب در زندگی چه زمانی امکانپذیر می شود؟ انسان اراده قوی و پولادین داشته باشد و با آن کارهای بزرگ انجام دهد (ص126)

35- هفت مرحله (گام) رسیدن به کمال را نام ببرید؟ ایمان- عمل- صبر- مداومت- ارتباط- همکاری و تقوا- رستگاری (ص160)

36- شش نعمتی که خدا به انسان عنایت فرموده کدامند؟ نعمت وجودی انسان- نعمت زندگی- نعمت سلامتی و شادابی- نعمت غذایی- نعمت هدایت و رسالت و نعمت رستگاری (177)

37- بهترین راه برای درامان ماندن از عذاب الهی چیست؟ اطاعت از اوامر خداوند (ص189)

38- پاداش زندگی خوب و داشتن نیت های خوب رسیدن به اهداف بزرگ و پاداش زندگی بد و داشتن نیت شوم سقوط و گناه و گمراهی می باشد (ص179)

39- بهترین نوع رفتار با دیگران که از خصلتهای افراد بزرگ بشمار می رود چیست؟ رفتار محبت آمیز- گفتار نیکو- صبر و تحمل (178)

40- دوستان واقعی انسان چه کسانی هستند؟ خدا و رسول خدا و کسانی که دوست خدا و پیغمبرند (ص185)

ارسال شده 7 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد