خیریه اشرف الانبیاء (ص) طبق سنوات نذورات قربانی و عقیقه اهدایی نیکوکاران دریافت نموده و به صورت تازه در بسته بندی های کاملا بهداشتی توسط واحد مددکاری درب منازل خانواده های تحت حمایت توزیع می

ادامه مطلب...