آرد سفید و فرآورده های آن به ارزش ریالی چهارصد و سی میلیون ریال میان ایتام و محرومین روستایی منطقه توکهور شهرستان میناب استان هرمزگان ، شهرستان خرمشهر استان خوزستان ، شهرستانهای استان تهران

ادامه مطلب...

در ادامه ساخت 14 واحد مسکن ایتام روستایی زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه (پروژه سایه رضوان ) ، رضا شمیرانی در مورخه 97/10/22 ؛ از روند پیشرفت واحدها بازدید به عمل آورند .

ادامه مطلب...

در ادامه ساخت 80 واحد مسکن ایتام روستایی استان خوزستان (سایه رضوان) ، رئیس هیئت امنای خیریه اشرف الانبیاء (ص) از روند ساخت و پیشرفت واحدهای مسکونی در مورخه 97/10/03 بازدید بعمل آوردند

ادامه مطلب...

همزمان با جشن باستانی شب یلدا و به منظور همدلی با خانواده های ایتام و نیازمند ، موسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) هبه کارت (کارت الکترونیک ارزاق فروشگاهی) خانواده های تحت حمایت خود را شارژ اعتبار

ادامه مطلب...

در ادامه ساخت 140 واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان در پروژه سایه رضوان، مورخ 97/09/19 رضا شمیرانی ، رئیس هیئت امناء خیریه اشرف الانبیاء (ص) از روند ساخت واحدهای مسکونی بازدید به عمل آورد

ادامه مطلب...

در ادامه روند ساخت 14 واحد مسکن ایتام روستایی زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه (پروژه سایه رضوان) خیریه اشرف الانبیاء (ص)مبلغ هفتصد میلیون ریال از تعهدات خود را جهت ادامه روند س

ادامه مطلب...

در مورخ 8و 9مهر ماه مدیر عامل خیریه اشرف الانبیاء (ص) از روند ساخت 140 واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان بازدید به عمل آوردند

ادامه مطلب...