رمضان المبارک 98 طبق سنوات هرساله سیزدهمین دوره مسابقات کتابخوانی مؤسسه خیریه اشرف الانبیاء (ص) به صورت غیر حضوری و پیامکی و با موضوع بیعت با قرآن کریم ویژه خانوار تحت حمایت

ادامه مطلب...

ر ادامه روند ساخت 140 واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان (سایه رضوان) ، رضا شمیرانی رئیس هیئت امنای خیریه اشرف الانبیاء (ص) در روزهای چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت ماه از روند ساخت و پیشرفت

ادامه مطلب...