دلیل آن هم، تجربه کشورهای کمونیستی، شوروی سابق و برخی دیگر از این کشورهاست». دکترسعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران این مطلب را در گفت‌وگویش با همشهری در مورد فقر و آسیب‌های آن مطر

ادامه مطلب...