اصل کلام حقیر اینکه برای فقر زدایی از روستا باید شروع کرد؛ روستا و روستایی می تواند منشاء قدرتمندی برای یک تحول عظیم اقتصادی باشد. توسعه روستا و بالا بردن سطح زندگی روستایی با توزیع عادلانه

ادامه مطلب...

دوستان نیک اندیش، سلام ! به تازگی در یکی از سفرهای دوره ای به روستای محرومی از استان های جنوبی کشور با پدیده ای جدید، مواجه شدم به نام « حدیث » . حدیث دخترکی یتیم بود یازده ساله با مادری بی

ادامه مطلب...

قریب سه دهه است که به برکت مجاورت با انسانهای دلسوخته و آبرومند ، خدا را جستجو می کنیم. سپاس از نیکوکاران و همکاران گرانمایه که توانستیم خانه امیدی برپا کنیم و با وجود تمام موانع امیدواران

ادامه مطلب...

ما از ایتام و فقرا آبرو گرفته ایم ، موقعیت و فرصتی پیدا کرده ایم که امانتی است الهی ؛ یکی از مهمترین آزمونهای دینداری امانتداری است.

ادامه مطلب...

به نام خدا ، برای خدا و به سوی خدا در لبخند یتیم خدا را می توان حس کرد ، آری تا رسیدن به خدا یک قدم است. شاکر خدا هستم که این شوق و انگیزه خدمت به محروم هنوز در وجودم زنده است .

ادامه مطلب...

دوستان نیک اندیش با سلام و احترام موسسه خیریه حضرت اشرف الانبیاء ( صلی ا... علیه و آله و سلم) که ریشه در تفکرات و تصورت نوجوانی ام دارد پانزده بهار از تولدش گذشت...

ادامه مطلب...