مدیر اداره اشتغال ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار بخش مهمی از شهروندان کشور را تشکیل می­ دهند و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از جمله مولفه­ های مهم در توس

ادامه مطلب...

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران توانمندسازی زنان را یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران دانست و گفت: از ابتدای فعالیت ستاد، بالغ بر 16 هزار زن از خدمات ما بهره مند شده

ادامه مطلب...

معاون رئیس جمهوری در امور زنان با اشاره به اینکه توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی مخصوصا در حوزه زنان و خانواده شود، گفت: اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی موجب کاه

ادامه مطلب...