نگارخانه

نگارخانه خیریه اشرف الانبیاء (ص)

هر مسلمانی که به گروهی از مسلمانان خدمت کند خداوند متعال به تعداد آنان، خدمتگزارانی را در بهشت به او عطا خواهد کرد .